Värimarket vuokrattavien laitteiden käyttö- ja vuokrausehdot

Vuokralle ottaja ja Värimarket Oy ovat tehneet vuokrausta tai käyttöä koskevan sopimuksen alla mainituin ehdoin.

Vuokralle ottajan laskutustiedot ja maksutapa sovitaan ennen koneen luovutusta.

Vuokra-aika lasketaan alkavaksi siitä päivästä jolloin kone noudetaan tai kuljetetaan Värimarketin varastolta vuokralle ottajalle ja päättyväksi sinä päivänä jolloin se palautetaan tai noudetaan takaisin varastolle.  Vuokra-aikaan luetaan myös nouto ja palautuspäivät.

Vuokrahinta on sama arkisin ja viikonloppuisin.

Vuokrauskohteet on palautettava ja noudettava työaikana arkisin 9-17, lauantaisin 9-13.

Vuokralaitteen kuljetuskustannuksista vastaa vuokralle ottaja itse mikäli muusta ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Konetta vuokrattaessa sovitaan maksuehto. Maksu suoritettava 14 päivän sisällä koneen vuokrauksesta. Maksun viivästyessä asiakkaan on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka ylittää seitsemällä prosentilla kulloinkin voimassa olevan viitekoron sekä mahdollisesta perimisestä aiheutuneet kulut.

Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen kaluston uushankinta-arvon.

Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokralle antajalle myös kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa vuokralle antaja. Vuokralle ottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle vuokralle ottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä vuokralle antaja ole niistä vastuussa. Mikäli vuokralle ottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, vuokralle ottaja vastaa siitä vuokralle antajalle aiheutuneista vahingoista, ja vuokralle antajalla on oikeus laskuttaa vuokralle ottajaa kaikista vuokralle antajalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista mukaan lukien perintä- ja asianajokulut.

Mikäli laitteessa ilmenee jokin vika tai käyttöhäiriö joka estää sen normaalin käyttötarkoituksen mukaisen käytön, asiakkaan on tästä ilmoitettava heti. Vuokralle antajan on tällöin korjattava ilmennyt vika tai korvatta ko. laite vastaavanlaisella laitteella. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä, kun asiakas on ilmoittanut viasta tai käyttöhäiriöstä vuokralle antajalle.

Asiakas vastaa työturvallisuus ym määräysten noudattamisesta ja käyttöön liittyvistä tarkastuksista. Lisäksi asiakas vastaa siitä että laitteen käyttäjällä on työsuojelulainsäädännön edellyttämät taidot sekä tiedot laitteella työskentelemiseen.

Värimarket Oy

2407713-3

Kaupparaitti 24, 66440 Tervajoki